Digitaalinen markkinointi -opintojakso

Uutta! Tilaa nyt kurssin uutiset sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje antamalla sähköpostiosoitteesi

Tai täytä tarkempi tilauslomake.

Digitaalinen markkinointi -opintojakson kuvaus ja sisältö.

4 op (108h/54h)

Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin eri osa-alueet

 • Johdanto digitaaliseen markkinointiin
 • Verkkosivustot
 • Hakukoneoptimointi
 • Verkkomainonta
 • Suoramarkkinointi
 • Verkkoläsnäolo
 • Verkkokauppa
 • CRM myynnin tukena

Kontaktiopetus

 • Luennot
 • Harjoitukset
 • Vierailevat luennoitsijat

Digitaalisen markkinoinnin luennot ja harjoitukset

Oppitunneilla tehdään ohjatusti digitaaliseen markkinointiin ja sen työkaluihin liittyviä harjoituksia. Poissaolot oppitunneilta korvataan tuntien aiheisiin liittyvillä ohjeistetuilla tehtävillä. Materiaalit ja tehtävänkuvaukset ovat saatavilla kurssin Moodlessa nimellä Digitaalinen markkinointi 2012 (vaatii avaimen).

Digitaalisen markkinoinnin oppimistehtävien kuvaukset

Tehtävät tehdään itsenäisesti.

1. Orientaatio digitaaliseen markkinointiin

Valitse alla olevasta listasta yksi digitaaliseen markkinointiin liittyvä kirja ja kirjoita blogiisi tiivis esitys aiheesta digitaalisen markkinoinnin / Internet-markkinoinnin eri osa-alueet valitsemaasi kirjaan perustuen. Kirjaa esitykseesi myös aiheesta heräävät kysymykset.

Digitaalisen markkinoinnin kirjallisuutta (löytyvät KAMK:n kirjastosta):

 • Mainostajien liitto (2009): Klikkaa tästä – Internetmarkkinoinnin käsikirja. Löytyy myös Kajaanin kirjastosta.
 • Juslen J (2009): Netti mullistaa markkinoinnin: hyödynnä uudet mahdollisuudet. Talentum. Löytyy myös Kajaanin kirjastosta.
 • Isokangas A & Vassinen R (2010): Digitaalinen jalanjälki. Talentum. Löytyy myös Kajaanin kirjastosta.
 • Ryan D & Jones C (2009): Understanding Digital Marketing. Kogan Page. Löytyy myös KAMK:n eBrary-palvelusta.
 • Leino A (2010): Dialogin aika: markkinoinnin ja viestinnän digitaaliset mahdollisuudet. Infor. Löytyy myös Kajaanin kirjastosta.
 • Sheenan B (2010): Online marketing. AVA. Löytyy myös KAMK:n eBrary-palvelusta.
Lisäksi KAMK:n eBrary-palvelusta löytyvät seuraavat teokset:
 • Harden & Heyman (2009): Digital Engagement. AMACom Books.
Kajaanin kirjastosta löytyy vielä seuraava aiheeseen liittyvä teos:
 • Karjaluoto (2010): Digitaalinen markkinointiviestintä.

Huom! Mikäli kirjallisuutta on heikosti saatavilla, voit ehdottaa jotain muuta Internet-markkinointia käsittelevää kirjaa.

Tarpeen vaatiessa voit tutustua myös Internet-markkinointia (verkkomarkkinointia, online markkinointia, digitaalista markkinointia) käsitteleviin opinnäytetöihin Theseus-palvelussa.

2. Ostokäyttäytyminen Internetissä

Valitse jokin tuote/palvelu, joka kiinnostaa sinua tai jota olet ostamassa. Käytä Internetiä hyväksesi tuotteen etsimisessä, valinnassa ja hankkimisessa. Kuvaile tämän prosessin eri vaiheet. Kuvaile mitä tietoa tarvitset eri vaiheissa, mikä tieto vetoaa sinuun ostajana ja mikä ohjaa ostokäyttäytymistäsi. Arvioi eri verkkopalvelujen merkitystä ostoprosessin eri vaiheissa. Raportoi tehtävä blogissasi.

3.Verkkomainonta

 1. Laadi jostain valitsemastasi tuotteesta kolme vaihtoehtoista Adwords-mainosta. Tutustu ohjeistukseen ja laadi mainostekstit. Pohdi, millä hakusanoilla mainosten tulisi hakukoneessa näkyä. Pohdi myös sitä, minkälaiselle sivulle mainoksen klikkaaja ohjataan ja mitä siellä pitäisi tapahtua.
 2. Entä jos haluaisit mainostaa samaa tuotetta Facebookissa? Miten kohdistaisit kyseiset mainokset käyttäen Facebookin mainostyökalua?
 3. Mitä ongelmatilanteita em. mainostamisen tapoihin liittyy ja mitä ratkaisuja näihin ongelmiin on?
 4. Raportoi tehtävät blogissasi.

4. Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa (uusi 31.1.2012)

Valitse kolme sinua kiinnostavaa yritysten Facebook-sivua. Esimerkiksi suomalaisten hiihtokeskusten sivujen vertailu on hyvä, jos on vaikea keksiä aihetta…

Huom! Vaikka sinulla ei olisikaan Facebook-tunnuksia, voit hakea ja tarkastella yritysten Facebook-sivuja (tai oikeastaan aikajanoja nykyään) Facebook sivuhakemiston kautta.

Vertaa tykkääjien määriä, puheen määrää ja käyntien määrää sivujen välillä. Millä eri tavoilla on mahdollista kerätä lisää tykkääjiä yrityksen Facebook sivuille?

Facebook-sivun tunnusluvut
Facebook-sivun tunnusluvut
Facebook-aikajanan kävijätilastot
Facebook-aikajanan tunnuslukuja

Onko yrityksillä jotain erityisiä sovelluksia käytössään Facebook-sivuillaan? Millaisia ne ovat?

Tutki yritysten statuspäivityksiä pidemmältä ajalta näillä sivuilla/aikajanalla. Millaiset päivitykset ovat keränneet eniten tykkäyksiä ja kommentteja?

Raportoi tehtävä blogiisi.

Digitaalisen markkinoinnin kehittämistehtävä

Tehdään ryhmätyönä.

Tehtävä suoritetaan ryhmätyönä (3-4 hlöä). Käyttäen hyväksi lähiopetuksessa ja kirjallisuudessa esitettyjä asioita, laatikaa Internet-markkinoinnin kehittämissuunnitelma jollekin seuraavista kohteista:

 • Ukkohalla
 • Paljakka
 • Vuokatti
 • Vuokatin urheiluopisto
 • Jokin muu kohde/yritys/organisaatio, ehdota?

Tutustukaa nykyiseen tilanteeseen, miettikää mitä kysymyksiä haluaisitte näille kohteille Internet-markkinoinnista esittää? Mitä parannettavaa nykytilanteessa voisi olla? Arvioikaa erilaisten Internet-markkinoinnin keinojen soveltuvuutta näiden kohteiden markkinoinnissa, esimerkiksi seuraavien soveltuvuutta:

 • Verkkosivusto
 • Internet-markkinointi Venäjällä
 • Verkkovideot
 • Blogi
 • Hakukoneoptimointi
 • Verkkomainonta
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Entä muut mahdolliset?

Raportin pituus n. 12 sivua, palautus Moodleen.

Digitaalisen markkinoinnin aineistoja ja linkkejä

Kommentoi kirjoitusta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.