Matkailun sähköinen liiketoiminta

Olen toiminut useiden matkailun sähköiseen liiketoimintaan ja markkinointiin liittyvien kurssien opettajana ammattikorkeakoulussa.

Alasivuilta löydät kurssien ja opintojaksojen kuvaukset eri toteutusvuosilta.

Kuvauksiin sisältyvät yleensä kurssin sisältö, vaadittavien tehtävien kuvaukset sekä linkkilista. Myös osa materiaalista saattaa olla saatavilla.

Matkailun sähköisen liiketoiminnan ja Internet-markkinoinnin kurssit

Varsinaiset opetusmateriaalit ja harjoituskuvaukset ovat saatavilla oppilaitoksen verkko-oppimisympäristön kautta. Osa materiaaleista saattaa tulla tiivistelminä saataville myös tälle sivustolle.

Muut opintojaksot

Olen opettanut myös muita liiketoimintaosaamisen kursseja. Katso lista liiketoimintaosaamisen kursseista.